2017-2018 MOKSLO METAI


GRUPĖS PEDAGOGAI

Albina Zakšauskienė

(1 etatas) aukštasis, kvalifikacinė kategorija-  auklėtojas.

 Ingrida Karčiauskaitė (0,5 etato) - aukšesnysis, kvalifikacinė kategorija-  auklėtojas

. 

PAPILDOMAS UGDYMAS

* Muzikinis ugdymas- vyr. mokytoja Gražina Kerienė

* Meninio ugdymo studija ,,Raganiukė" - vyr. mokytoja Gražina Kerienė ir auklėtoja metodininkė Vilma Vilkancienė

* Futbolas - neformaliojo ugdymo mokytojas

* Ankstyvasis anglų kalbos mokymas

PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI

* Logopedė   Reda Vasiljevienė

  Darbo dienos:

antradienis 8.00-12.30;

                     14.00-17.30

ketvirtadienis   14.00-17.30

* Socialinis pedagogas Renata Rusakovienė

7.00-10.06

17.30-18.00

* Vaiko gerovės komisija - pirmininkas Vilma VilkancienėUgdymo programos:

  • Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Mažojo žmogučio link...";
  • Priešmokyklinio ugdymo programa;
  • Sveikatos įgūdžių ugdymo programa ,,Sveikas darželis";
  • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa;
  • Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.